Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vivian sở hữu một cửa hàng cung cấp nghệ thuật và lượng truy cập cho nhóm sản phẩm “hội họa” của cô ấy đang tăng lên. Vivian nên làm gì để tối ưu hóa hiệu suất cho các sản phẩm hội họa của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vivian sở hữu một cửa hàng cung cấp nghệ thuật và lượng truy cập cho nhóm sản phẩm “hội họa” của cô ấy đang tăng lên. Vivian nên làm gì để tối ưu hóa hiệu suất cho các sản phẩm hội họa của mình?

  • Cập nhật khoảng không quảng cáo bằng cách xóa các sản phẩm nhất định
  • Chia nhỏ nhóm sản phẩm và chuyển phân bổ ngân sách cho các sản phẩm hoạt động tốt nhất
  • Thêm văn bản quảng cáo có nội dung “Bán chạy nhất” vào nhóm quảng cáo
  • Tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC t.đa) tối đa cho tất cả các sản phẩm

Đáp án đúng là: Chia nhỏ nhóm sản phẩm và chuyển phân bổ ngân sách cho các sản phẩm hoạt động tốt nhất

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095