Rule #1: Life is supposed to be fun!

Matt đang chuẩn bị cho đợt giảm giá dịp lễ lớn của cửa hàng anh ấy. Matt nên làm gì để đảm bảo các sản phẩm đang bán được sắp xếp hợp lý trên Google Mua sắm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Matt đang chuẩn bị cho đợt giảm giá dịp lễ lớn của cửa hàng anh ấy. Matt nên làm gì để đảm bảo các sản phẩm đang bán được sắp xếp hợp lý trên Google Mua sắm?

  • Phân loại các sản phẩm trong Danh mục sản phẩm của Google “ngày lễ”
  • Sử dụng nhãn tùy chỉnh để biểu thị các mặt hàng có trong đợt giảm giá vào dịp lễ
  • Thay đổi thuộc tính “thương hiệu” của các mặt hàng giảm giá thành “ngày lễ”
  • Thêm “giảm giá dịp lễ” vào thuộc tính “Tiêu đề” của tất cả các mặt hàng

Giải thích : Trong chiến dịch Mua sắm, bạn chia nhỏ các sản phẩm của mình dựa trên dữ liệu hiện có từ danh mục, thương hiệu, ID mặt hàng, tình trạng, loại sản phẩm và các thuộc tính nhãn tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh nếu bạn muốn chia nhỏ các sản phẩm trong chiến dịch của mình bằng cách sử dụng các giá trị bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh để chỉ ra rằng các sản phẩm theo mùa, đang thanh lý, bán chạy nhất, v.v. Sau đó, bạn có thể chọn các giá trị này để sử dụng cho việc theo dõi, báo cáo và đặt giá thầu trong Chiến dịch mua sắm của mình.

Thuộc tính nhãn tùy chỉnh chỉ có sẵn cho chiến dịch Mua sắm. Đối với Chiến dịch hiển thị có tiếp thị lại động, hãy sử dụng các thuộc tính “adwords label” và “adwords grouping”.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095