Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thực hiện một thử nghiệm. Bạn nên làm theo cách tiếp cận nào trong số những cách thực hành tốt nhất này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thực hiện một thử nghiệm. Bạn nên làm theo cách tiếp cận nào trong số những cách thực hành tốt nhất này?

 • Chỉ định hai chiến dịch cho mỗi nhóm thử nghiệm.
 • Bắt đầu với nhiều giả thuyết.
 • Chia đối tượng của bạn thành nhiều nhóm nhất có thể.
 • Kiểm tra một biến cho mỗi thử nghiệm.
 • Đáp án đúng là: Kiểm tra một biến cho mỗi thí nghiệm.

  Quyết định một giả thuyết rõ ràng trước khi tạo thử nghiệm và chỉ kiểm tra một biến để giúp đảm bảo thử nghiệm của bạn rõ ràng và mang lại kết quả rõ ràng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095