Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là phương pháp tốt nhất khi triển khai thử nghiệm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là phương pháp tốt nhất khi triển khai thử nghiệm?

 • Bắt đầu với nhiều giả thuyết.
 • Chỉ định hai chiến dịch cho mỗi nhóm thử nghiệm.
 • Chia đối tượng của bạn thành nhiều nhóm nhất có thể.
 • Thử nghiệm một biến cho mỗi thí nghiệm.
 • Đáp án đúng là: Kiểm tra một biến cho mỗi thí nghiệm.

  Quyết định một giả thuyết rõ ràng trước khi tạo thử nghiệm và chỉ kiểm tra một biến để giúp đảm bảo thử nghiệm của bạn rõ ràng và mang lại kết quả rõ ràng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095