Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang hy vọng tăng hiệu suất của khách hàng bằng cách tối ưu hóa quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng của họ. Bạn nên thực hiện hành động nào trước tiên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang hy vọng tăng hiệu suất của khách hàng bằng cách tối ưu hóa quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng của họ. Bạn nên thực hiện hành động nào trước tiên?

 • Thêm nội dung mới sẽ hoạt động tốt hơn.
 • Tạm dừng chiến dịch.
 • Sao chép chiến dịch.
 • Xem lại nhãn báo cáo nội dung.< /mạnh>
 • Câu trả lời đúng là: Xem lại nhãn báo cáo nội dung.

  Sau khi chiến dịch của bạn được tạo, hãy xem lại báo cáo nội dung hai đến bốn tuần một lần để xem nội dung của bạn đang báo cáo như thế nào cùng với các nội dung tương tự.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095