Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo một quảng cáo video để thu hút khách hàng tiềm năng cho dịch vụ sửa chữa ô tô. Bạn nên trình bày yêu cầu người xem thực hiện hành động như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo một quảng cáo video để thu hút khách hàng tiềm năng cho dịch vụ sửa chữa ô tô. Bạn nên trình bày yêu cầu người xem thực hiện hành động như thế nào?

 • Truyền tải nhiều thông điệp để thu hút đông đảo công chúng.
 • Nhân cách hóa quảng cáo bằng lời chứng thực của khách hàng.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn về cách người xem có thể thực hiện hành động.
 • Giới thiệu sản phẩm hoặc vấn đề, sau đó đưa ra lời kêu gọi hành động có liên quan.
 • Câu trả lời đúng là: Giới thiệu sản phẩm hoặc vấn đề, sau đó đưa ra lời kêu gọi hành động phù hợp.

  Giải thích: Khi tạo quảng cáo video, điều quan trọng là phải truyền tải trước những thông điệp quan trọng vì một số người xem có thể không ở lại đến cuối. Ví dụ: nếu quảng cáo nhằm tạo ra khách hàng tiềm năng cho một công ty dịch vụ vệ sinh, cách tiếp cận tốt nhất sẽ là nhấn mạnh vào phần giới thiệu sản phẩm hoặc vấn đề mà nó giải quyết ngay từ đầu. Điều này tạo tiền đề cho lời kêu gọi hành động thích hợp, thúc giục người xem thực hiện hành động mong muốn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095