Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn cải thiện hiệu suất của chiến dịch video, bạn nên áp dụng phương pháp tiếp cận nào với nội dung?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn cải thiện hiệu suất của chiến dịch video, bạn nên áp dụng phương pháp tiếp cận nào với nội dung?

 • Tiếp tục chạy các chiến dịch với quảng cáo hiện có và từ từ giới thiệu các biến thể mới.
 • Chạy thử nghiệm với quảng cáo hiện có và sử dụng bất kỳ quảng cáo nào hoạt động tốt nhất.
 • Bắt đầu với quảng cáo video hoàn toàn mới phương pháp này đã hoạt động hiệu quả trên các nền tảng khác.
 • Sử dụng các nguyên tắc sáng tạo dựa trên nghiên cứu và lặp lại bằng thử nghiệm.
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng các nguyên tắc sáng tạo dựa trên nghiên cứu và lặp lại thử nghiệm.

  Nguyên tắc ABCD cốt lõi của Google được hỗ trợ bởi nghiên cứu và có thể giúp mọi người tạo quảng cáo hiệu quả hơn cho YouTube nhưng việc phát triển ý tưởng sáng tạo tuyệt vời phù hợp với thương hiệu là tùy thuộc vào bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095