Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang chỉnh sửa một quảng cáo video nhằm mục đích tăng mức độ cân nhắc và quyết định tần suất xuất hiện của diễn viên và sản phẩm so với nhau. Bạn nên tiếp cận việc chỉnh sửa quảng cáo này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang chỉnh sửa một quảng cáo video nhằm mục đích tăng mức độ cân nhắc và quyết định tần suất xuất hiện của diễn viên và sản phẩm so với nhau. Bạn nên tiếp cận việc chỉnh sửa quảng cáo này như thế nào?

 • Nhấn mạnh vào nhiều người để thu hút người xem.
 • Tập trung vào con người như một cách giúp khách hàng tiềm năng chú ý đến thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.
 • Nhấn mạnh vào con người để nhân hóa câu chuyện.< /li>
 • Nhấn mạnh vào sản phẩm hơn là con người.
 • Câu trả lời đúng là: Nhấn mạnh vào sản phẩm hơn là con người.

  Giải thích: Nghiên cứu của Google cho thấy động lực hấp dẫn giữa con người và sản phẩm trong suốt kênh tiếp thị. Trong giai đoạn nhận thức, các cá nhân đóng vai trò quan trọng, đóng vai trò là nhân vật trung tâm hoặc yếu tố thu hút sự chú ý của người xem đến thương hiệu và thông điệp của bạn. Tuy nhiên, khi cân nhắc lái xe, trọng tâm sẽ thay đổi. Ở đây, sản phẩm trở thành ngôi sao, trong khi mọi người đảm nhận vai trò bổ sung, nhấn mạnh đến tính năng và lợi ích của sản phẩm.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095