Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang quản lý chiến dịch ứng dụng đầu tiên của mình và hiểu rằng văn bản là thông tin đầu vào quan trọng nhưng bạn không chắc chắn nên viết gì cho dòng tiêu đề và mô tả. Điều nào mô tả hướng dẫn cách viết dòng tiêu đề và nội dung mô tả hiệu quả cho chiến dịch ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang quản lý chiến dịch ứng dụng đầu tiên của mình và hiểu rằng văn bản là thông tin đầu vào quan trọng nhưng bạn không chắc chắn nên viết gì cho dòng tiêu đề và mô tả. Điều nào mô tả hướng dẫn cách viết dòng tiêu đề và nội dung mô tả hiệu quả cho chiến dịch ứng dụng?

 • Tiêu đề chỉ nên nêu tên của ứng dụng và dòng mô tả phải nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin.
 • Tiêu đề nên bao gồm lời kêu gọi hành động và dòng mô tả phải bao gồm số liệu thống kê về mức độ phổ biến của ứng dụng.< /li>
 • Dòng tiêu đề phải thu hút sự chú ý của người dùng và dòng mô tả phải nêu bật các tính năng chính của ứng dụng.
 • Tiêu đề nên tập trung vào việc nêu bật các tính năng chính của ứng dụng và dòng mô tả nên nhắm tới để giáo dục và thông báo.
 • Câu trả lời đúng là: Tiêu đề nên tập trung vào việc làm nổi bật các tính năng chính của ứng dụng và dòng mô tả nên nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin.

  Yêu cầu tối thiểu cho chiến dịch ứng dụng là nhập hai dòng tiêu đề và một dòng mô tả — nhưng bạn có thể làm được nhiều hơn thế!

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095