Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô tả nào sau đây phản ánh phương pháp hay nhất để viết dòng tiêu đề và mô tả hiệu quả cho chiến dịch ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô tả nào sau đây phản ánh phương pháp hay nhất để viết dòng tiêu đề và mô tả hiệu quả cho chiến dịch ứng dụng?

 • Dòng tiêu đề nên tập trung vào việc làm nổi bật các tính năng chính của ứng dụng và dòng mô tả nên nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin.
 • Dòng tiêu đề nên thu hút sự chú ý của người dùng và dòng mô tả nên làm nổi bật các tính năng chính của ứng dụng.< /li>
 • Tiêu đề chỉ nên nêu tên của ứng dụng và dòng mô tả phải nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin.
 • Tiêu đề nên bao gồm lời kêu gọi hành động và dòng mô tả phải bao gồm số liệu thống kê về ứng dụng sự nổi tiếng.
 • Câu trả lời đúng là: Tiêu đề nên tập trung vào việc làm nổi bật các tính năng chính của ứng dụng và dòng mô tả nên nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin.

  Yêu cầu tối thiểu cho chiến dịch ứng dụng là nhập hai dòng tiêu đề và một dòng mô tả — nhưng bạn có thể làm được nhiều hơn thế!

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095