Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang quản lý chiến dịch ứng dụng cho một khách hàng và nhận thấy rằng họ đã đạt được hiệu suất cao với mẫu quảng cáo hiện tại nhưng lại sử dụng cùng một nội dung trong một thời gian dài. Làm cách nào bạn có thể giữ cho nội dung luôn mới mẻ cho người dùng trong khi vẫn duy trì được kết quả nhất quán?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang quản lý chiến dịch ứng dụng cho một khách hàng và nhận thấy rằng họ đã đạt được hiệu suất cao với mẫu quảng cáo hiện tại nhưng lại sử dụng cùng một nội dung trong một thời gian dài. Làm cách nào bạn có thể giữ cho nội dung luôn mới mẻ cho người dùng trong khi vẫn duy trì được kết quả nhất quán?

 • Xóa nội dung và thêm nội dung mới tuân thủ các phương pháp hay nhất thậm chí chặt chẽ hơn.
 • Thay thế tất cả nội dung cùng một lúc để chúng có thể được phân bổ đồng đều.
 • Xóa nội dung hình ảnh để chiến dịch sử dụng nhiều nội dung video hơn để mang lại trải nghiệm đa giác quan.
 • Thay thế những nội dung có nhãn hiệu suất thấp trong báo cáo nội dung.
 • Câu trả lời đúng là: Thay thế những nội dung có nhãn hiệu suất thấp trong báo cáo nội dung.

  Làm mới quảng cáo rất quan trọng và nên diễn ra hai hoặc ba tháng một lần vì người dùng cảm thấy mệt mỏi khi xem cùng một quảng cáo sau một thời gian.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095