Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang làm việc với một khách hàng mới sử dụng Quảng cáo mua sắm và bạn nhận thấy rằng dữ liệu kho hàng mà khách hàng dự định sử dụng cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của họ không chính xác. Nếu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được tải lên có vấn đề về chất lượng dữ liệu thì hai vấn đề nào có thể phát sinh? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang làm việc với một khách hàng mới sử dụng Quảng cáo mua sắm và bạn nhận thấy rằng dữ liệu kho hàng mà khách hàng dự định sử dụng cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của họ không chính xác. Nếu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được tải lên có vấn đề về chất lượng dữ liệu thì hai vấn đề nào có thể phát sinh? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Merchant Center và sẽ tạm ngưng tài khoản vĩnh viễn
 • Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Google Ads và từ chối các chiến dịch có những mặt hàng đó cho đến khi vi phạm được giải quyết.
 • Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Merchant Center và từ chối các mặt hàng cho đến khi vi phạm được giải quyết.
 • Người dùng có thể mất niềm tin vào Google và nhà bán lẻ nếu thông tin sản phẩm trong quảng cáo không khớp với thông tin trên trang web.
 • Câu trả lời đúng là: Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Merchant Center và từ chối các mặt hàng cho đến khi giải quyết xong vi phạm

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095