Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho một khách hàng mới sử dụng Quảng cáo mua sắm và bạn nhận thấy dữ liệu kho hàng của khách hàng đó không chính xác. Hai điều gì có thể xảy ra nếu nguồn cấp dữ liệu được tải lên có vấn đề về chất lượng dữ liệu? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho một khách hàng mới sử dụng Quảng cáo mua sắm và bạn nhận thấy dữ liệu kho hàng của khách hàng đó không chính xác. Hai điều gì có thể xảy ra nếu nguồn cấp dữ liệu được tải lên có vấn đề về chất lượng dữ liệu? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Merchant Center và sẽ tạm ngưng tài khoản vĩnh viễn
 • Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Google Ads và từ chối các chiến dịch có những mặt hàng đó cho đến khi vi phạm được giải quyết.
 • Người dùng có thể mất niềm tin vào Google và nhà bán lẻ nếu thông tin sản phẩm trong quảng cáo không khớp với thông tin trên trang web.
 • Google hệ thống sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Merchant Center và từ chối các mặt hàng cho đến khi vi phạm được giải quyết.
 • Câu trả lời đúng là: Hệ thống của Google sẽ phát hiện các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong Merchant Center và từ chối các mặt hàng cho đến khi giải quyết xong vi phạm

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095