Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì xảy ra sau khi vi phạm chính sách?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì xảy ra sau khi vi phạm chính sách?

 • Từ chối quảng cáo và tạm dừng chiến dịch
 • Từ chối nguồn cấp dữ liệu và tạm dừng mặt hàng
 • Từ chối chiến dịch và tạm dừng quảng cáo
 • Từ chối mặt hàng và tạm ngưng tài khoản
 • Câu trả lời đúng là: Mặt hàng bị từ chối và tạm ngưng tài khoản

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095