Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang cân nhắc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động để làm cho quy trình quản lý chiến dịch của mình hiệu quả hơn. Ba cách đặt giá thầu tự động có thể cải thiện hiệu quả là gì? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang cân nhắc sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động để làm cho quy trình quản lý chiến dịch của mình hiệu quả hơn. Ba cách đặt giá thầu tự động có thể cải thiện hiệu quả là gì? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Giá trị giá thầu tối thiểu và tối đa được xác định theo ngân sách hàng ngày
 • Đặt giá thầu thủ công cho những thời điểm cụ thể trong ngày
 • Tích hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dùng
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực tiếp thị
 • Đặt giá thầu thích hợp cho mỗi phiên đấu giá
 • Câu trả lời đúng là: Tích hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá ý định của người dùng, Tiết kiệm thời gian và nguồn lực tiếp thị và Đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá

  Giải thích: Tính năng đặt giá thầu tự động trong Google Ads mang lại ba lợi ích cốt lõi để nâng cao hiệu quả: tính năng này sử dụng Google AI để đặt giá thầu phù hợp theo thuật toán cho mỗi phiên đấu giá, nhờ đó loại bỏ việc phỏng đoán và nâng cao hiệu suất. Thứ hai, nó tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý giá bằng cách tự động hóa nhiệm vụ phức tạp là phân tích dữ liệu đối tượng để đặt giá thầu. Cuối cùng, thuật toán của Google điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với bối cảnh riêng của từng người dùng tại thời điểm đấu giá, kết hợp nhiều tín hiệu khác nhau để đánh giá chính xác ý định của người dùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095