Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nội dung hỗ trợ cung cấp cho người dùng hai thứ họ muốn từ truy vấn tìm kiếm của họ? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nội dung hỗ trợ cung cấp cho người dùng hai thứ họ muốn từ truy vấn tìm kiếm của họ? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Hình ảnh hấp dẫn
 • So sánh sản phẩm và dịch vụ
 • Thông tin dựa trên thời điểm của họ
 • Thông tin liên quan
 • Đáp án đúng là: Thông tin dựa trên thời điểm của họ và Thông tin liên quan

  Giải thích: Thành phần phục vụ hai chức năng quan trọng trong Google Ads: chúng cung cấp thông tin có liên quan và thông tin dựa trên thời điểm cụ thể của người dùng. Người dùng tìm kiếm trên Google đang tìm kiếm những câu trả lời cụ thể và kịp thời. Bằng cách kết hợp các nội dung như liên kết trang web và hình ảnh vào quảng cáo của mình, bạn có thể đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng này của người dùng. Những tiện ích bổ sung này cho quảng cáo văn bản hiện tại của bạn sẽ cải thiện mức độ tương tác của người dùng và mức độ liên quan của quảng cáo, phù hợp với sứ mệnh của Google là cung cấp kết quả kịp thời, phù hợp và từ đó nâng cao hiệu suất quảng cáo tổng thể.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095