Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang đích trên trang web của doanh nghiệp mình. Khi phân tích dữ liệu mua hàng, bạn thấy các lượt chuyển đổi bị trùng lặp. Điều gì gây ra các bản sao?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang đích trên trang web của doanh nghiệp mình. Khi phân tích dữ liệu mua hàng, bạn thấy các lượt chuyển đổi bị trùng lặp. Điều gì gây ra các bản sao?

  • Theo dõi chuyển đổi cũng bao gồm cả chuyển đổi ngoại tuyến.
  • Khách hàng sử dụng trình duyệt web cho phép cookie trên nhiều trang web.
  • Khách hàng nhấp vào quảng cáo nhiều lần trước khi mua hàng.
  • Khách hàng đã mua hàng quay lại trang chuyển đổi.

Đáp án Đúng là: Khách hàng đã mua hàng quay lại trang chuyển đổi.

Giải thích: Nếu khách hàng quay lại trang chuyển đổi hoặc tải lại trang, Google Ads sẽ tính đó là hai lượt chuyển đổi. Vì vậy, bạn tìm thấy các chuyển đổi trùng lặp đó là do khách hàng đã mua hàng quay lại trang chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095