Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã khởi chạy một số chiến dịch tiếp thị mới và muốn được thông báo nếu bất kỳ chiến dịch nào dẫn đến việc tăng hơn 10% chuyển đổi mục tiêu vào một ngày nhất định.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã khởi chạy một số chiến dịch tiếp thị mới và muốn được thông báo nếu bất kỳ chiến dịch nào dẫn đến việc tăng hơn 10% chuyển đổi mục tiêu vào một ngày nhất định.

  • Chú thích
  • Sự kiện thông minh
  • Thời gian thực
  • Kích thước thứ cấp
  • Phân đoạn nâng cao

Câu trả lời đúng là: Sự kiện thông minh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095