Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã được giao nhiệm vụ tiếp thị một dòng dịch vụ đường ống nước mới, nhưng bạn có một ngân sách đã định mà bạn không thể vượt quá. Tại sao Google Ads là một lựa chọn khả thi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã được giao nhiệm vụ tiếp thị một dòng dịch vụ đường ống nước mới, nhưng bạn có một ngân sách đã định mà bạn không thể vượt quá. Tại sao Google Ads là một lựa chọn khả thi?

  • Google Ads đảm bảo các cuộc gọi điện thoại đến doanh nghiệp của bạn.
  • Google Ads cho phép bạn giới hạn số lượng quảng cáo mà bạn trả tiền, dựa trên hoạt động kinh doanh của bạn.
  • Google Ads cung cấp các phiên đấu giá riêng cho ngân sách thấp.
  • Google Ads cho phép bạn kiểm soát ngân sách của mình.

Câu trả lời đúng là: Google Ads cho phép bạn kiểm soát ngân sách của mình.

Nếu bạn có ngân sách đã đặt mà bạn không thể vượt quá thì Google Ads là một lựa chọn khả thi. Nó cho phép bạn kiểm soát ngân sách của mình

Câu hỏi khác: Bạn đã được giao nhiệm vụ tiếp thị một dòng dịch vụ ống nước mới, nhưng bạn có một ngân sách nhất định mà bạn không thể vượt quá. Tại sao Google Ads là một lựa chọn khả thi?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095