Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc tự động hóa giá thầu của bạn đóng góp như thế nào vào chiến dịch Google Ads thành công?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc tự động hóa giá thầu của bạn đóng góp như thế nào vào chiến dịch Google Ads thành công?

  • Các thuật toán của đặt giá thầu tự động tích hợp một số tín hiệu tối thiểu để đánh giá ý định của người dùng.
  • Tham chiếu chéo dữ liệu với ngữ cảnh để thiết lập ý định và đặt giá thầu thích hợp là một nhiệm vụ đơn giản và trực tiếp.
  • Hành trình của khách hàng đã trở nên trực tiếp hơn, do đó, việc đặt giá thầu phải dựa trên hành vi chung của người dùng.
  • Đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để giúp bạn đặt giá thầu phù hợp cho từng và mọi phiên đấu giá theo thuật toán.

Câu trả lời đúng là: Đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để giúp bạn đặt giá thầu phù hợp cho từng và mọi phiên đấu giá theo thuật toán.

Việc tự động hóa giá thầu của bạn sẽ góp phần tạo nên chiến dịch Google Ads thành công bằng cách sử dụng công nghệ máy học để giúp bạn đặt giá thầu phù hợp cho từng phiên đấu giá theo thuật toán.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095