Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã bắt đầu quản lý Chiến dịch mua sắm cho một khách hàng nghĩ rằng chiến dịch này sẽ phân bổ lượt chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà khách hàng đã nhấp vào trước khi hoàn tất chuyển đổi

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã bắt đầu quản lý Chiến dịch mua sắm cho một khách hàng cho rằng chiến dịch phân bổ lượt chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà khách hàng nhấp vào trước khi hoàn tất chuyển đổi, không mang lại lợi tức đầu tư (ROI) tốt. Bạn có thể sử dụng các mô hình phân bổ như thế nào để đánh giá hiệu suất của chiến dịch?

  • So sánh 2 mô hình để xem liệu chiến dịch có bị đánh giá thấp trên cơ sở nhấp chuột cuối cùng hay không
  • So sánh 2 mô hình để xem liệu chiến dịch có bị đánh giá thấp trên cơ sở nhấp chuột đầu tiên hay không
  • So sánh 2 mô hình để quyết định xem có nên tối ưu hóa chiến lược giá thầu tự động của chiến dịch cho mô hình giảm dần theo thời gian hay không
  • So sánh 2 mô hình để quyết định xem có nên tối ưu hóa chiến lược giá thầu tự động của chiến dịch cho mô hình dựa trên vị trí hay không

Câu trả lời chính xác: So sánh 2 mô hình để xem liệu chiến dịch có bị đánh giá thấp trên cơ sở nhấp chuột cuối cùng hay không

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095