Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong chiến dịch Mua sắm, theo dõi chuyển đổi

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong chiến dịch Mua sắm, theo dõi chuyển đổi

  • chỉ tính các lần mua sau các lần nhấp dưới dạng chuyển đổi
  • cấp quyền truy cập vào các báo cáo Kênh tìm kiếm, cho biết cách khách hàng của bạn hoàn thành một chuyển đổi
  • cung cấp báo cáo chuyên sâu về cách mọi người sử dụng trang web của bạn
  • cho phép bạn kiểm tra các thay đổi, chẳng hạn như các ưu tiên chiến dịch khác nhau và giá thầu nhóm sản phẩm

Giải thích: Khi bạn đã thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ có quyền truy cập vào một bộ báo cáo hữu ích về các chuyển đổi của mình.

Báo cáo phân bổ cho bạn biết các đường dẫn mà khách hàng thực hiện để hoàn thành một chuyển đổi và phân bổ chuyển đổi cho các quảng cáo, nhấp chuột và các yếu tố khác nhau trong suốt quá trình đó.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/1722023

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095