Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng gì để kết nối với mọi người dựa trên ý định mua hàng của họ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng gì để kết nối với mọi người dựa trên ý định mua hàng của họ?

  • Đối sánh khách hàng
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Đối tượng trong thị trường của Google
  • Đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Đối tượng trong thị trường của Google

Giải thích: Những đối tượng này được thiết kế cho các nhà quảng cáo tập trung vào việc nhận được chuyển đổi từ những người mua tiềm năng. Đối tượng trong thị trường có thể giúp thúc đẩy hiệu suất tiếp thị lại và tiếp cận người tiêu dùng sắp hoàn tất mua hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095