Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yoko muốn thu hút lại những khách hàng trước đây đã truy cập kênh YouTube của cô ấy nhưng chưa tải xuống ứng dụng mua sắm. Cô ấy có thể xác định điều gì để tạo danh sách tiếp thị lại video?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yoko muốn thu hút lại những khách hàng trước đây đã truy cập kênh YouTube của cô ấy nhưng chưa tải xuống ứng dụng mua sắm. Cô ấy có thể xác định điều gì để tạo danh sách tiếp thị lại video?

  • Người dùng đã đăng ký kênh video của công ty cô ấy, người dùng chưa tải xuống ứng dụng
  • Số lần hiển thị quảng cáo, những người dùng chưa tải xuống ứng dụng
  • Số lần hiển thị quảng cáo, người dùng đã tải xuống ứng dụng
  • Số lần hiển thị quảng cáo, những người dùng đã đăng ký kênh video của công ty cô ấy

Câu trả lời đúng là: Người dùng đã đăng ký kênh video của công ty cô ấy, người dùng chưa tải xuống ứng dụng

Giải thích: Bạn có thể tạo tất cả các loại danh sách tiếp thị lại video để tiếp cận mọi người dựa trên các hành động liên quan đến YouTube trước đây của họ hoặc các hành vi Tìm kiếm và Hiển thị của Google. Lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký cũng như truy cập kênh, video hoặc thậm chí là quảng cáo trên trang đầu, đều là những hành vi đáng được đưa vào danh sách. Các ấn tượng không.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095