Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads cho phép bạn:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc liên kết kênh YouTube với tài khoản Google Ads cho phép bạn:

  • quản lý một kênh từ một tài khoản Google
  • quản lý nhiều kênh từ một tài khoản Google
  • sử dụng tài khoản thương hiệu để quản lý nhiều kênh YouTube cùng một lúc hoặc để quản lý nhiều Tài khoản Google
  • quản lý một kênh từ một tài khoản Google và cho phép nhiều người quản lý một kênh

Câu trả lời đúng là: sử dụng tài khoản thương hiệu để quản lý nhiều kênh YouTube cùng một lúc hoặc để quản lý nhiều Tài khoản Google

Giải thích: Bạn có thể liên kết nhiều tài khoản AdWords với kênh YouTube của mình và ngược lại. Bạn không thể liên kết kênh YouTube với AdWords nếu kênh không có video tải lên công khai và có ít hơn 10 người đăng ký.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095