Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể chọn sử dụng bố cục ưa thích cho quảng cáo hiển thị hình ảnh động nếu khách hàng của bạn:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể chọn sử dụng bố cục ưa thích cho quảng cáo hiển thị hình ảnh động nếu khách hàng của bạn:

  • muốn chọn các tính năng nhưng không chọn bố cục
  • không quan tâm nếu AdWords chọn bố cục và tính năng
  • muốn chọn bố cục nhưng không chọn các tính năng
  • muốn chọn bố cục và tính năng

Đáp án đúng là: muốn chọn bố cục và tính năng

Giải thích: Với bố cục ưa thích, bạn sẽ chọn bố cục và tính năng mà bạn muốn. Google Ads sẽ chỉ sử dụng bố cục từ nhóm bố cục ưa thích này (không có sẵn cho nguồn cấp dữ liệu bán lẻ). Các tính năng của bố cục bao gồm nhiều băng chuyền sản phẩm, cắt hình ảnh của bạn để vừa với quảng cáo, xếp hạng sao, v.v. Googel Ads có thể dự đoán các bố cục có khả năng hoạt động tốt nhất cho những người, vị trí và nền tảng nơi chúng sẽ hiển thị, làm cho quảng cáo động của bạn thậm chí còn hiệu quả hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095