Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn chọn xem xét Ảnh hưởng làm mục tiêu tiếp thị của mình và tùy chọn nhắm mục tiêu Đối tượng tương tự cho chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Trong các chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Đối tượng tương tự được tạo từ điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn chọn xem xét Ảnh hưởng làm mục tiêu tiếp thị của mình và tùy chọn nhắm mục tiêu Đối tượng tương tự cho chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Trong các chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Đối tượng tương tự được tạo từ điều gì?

  • Vị trí
  • Danh sách tiếp thị lại
  • Chủ đề
  • Từ khóa

.

.

.

Bạn chọn Ảnh hưởng đến cân nhắc làm mục tiêu tiếp thị của mình và phương án Nhắm mục tiêu theo Đối tượng tương tự cho chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google. Trong các chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Đối tượng tương tự được xây dựng từ đâu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095