Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặc điểm của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặc điểm của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì?

  • Giúp giới hạn quảng cáo ở các vùng phù hợp với biểu ngữ.
  • Giúp bạn tạo quảng cáo và phân phát ở các vùng quảng cáo thuộc mọi kích thước.
  • Cung cấp quyền kiểm soát tốt hơn đối với giao diện quảng cáo.
  • Giúp nhà xuất bản mang đến trải nghiệm nhanh hơn với AMP.

Câu trả lời đúng là:

  • Giúp bạn tạo quảng cáo và phân phát ở các vùng quảng cáo thuộc mọi kích thước.
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095