Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây đúng về Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây đúng về Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng?

  • Quảng cáo điều chỉnh theo không gian màn hình có sẵn khi được phân phát.
  • Bạn có thể tải quảng cáo lên bằng cách thủ công.
  • Quảng cáo có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể về việc xây dựng thương hiệu.
  • Quảng cáo giúp nhà quảng cáo kiểm soát quảng cáo đã tải lên tốt hơn

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo điều chỉnh theo không gian màn hình có sẵn khi được phân phát.

.

.

.

Câu nào đúng về Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095