Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn cần lập loại báo cáo nào trong YouTube Analytics để xem liệu người xem có tìm ra nội dung thương hiệu của mình không?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn cần lập loại báo cáo nào trong YouTube Analytics để xem liệu người xem có tìm ra nội dung thương hiệu của mình không?

  • Báo cáo thiết bị di động
  • Báo cáo khách truy cập vào
  • Báo cáo lưu lượng người xem
  • Báo cáo nguồn lưu lượng

Câu trả lời đúng là: Báo cáo nguồn lưu lượng truy cập

.

.

.

Bạn cần lập loại báo cáo nào trong YouTube Analytics để xem liệu người xem có tìm ra nội dung thương hiệu của mình không

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095