Rule #1: Life is supposed to be fun!

2 kiểu người dùng nào có thể kích hoạt API chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

2 kiểu người dùng nào có thể kích hoạt API chuyển đổi?

  • Người dùng nhà quảng cáo
  • Người dùng đại lý
  • Người quản lý nhà quảng cáo
  • Người quản lý cơ quan

Các câu trả lời đúng là: Người quản lý đại lý và Người quản lý nhà quảng cáo

Giải thích : Trước khi bạn có thể sử dụng API chuyển đổi hoặc phân bổ lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho ID lần nhấp Google, người dùng Search Ads 360 có quyền truy cập của người quản lý đại lý hoặc người quản lý nhà quảng cáo cần đăng nhập vào Search Ads 360 và kích hoạt API chuyển đổi cho nhà quảng cáo. Nếu không ai trong tổ chức của bạn có quyền truy cập vào người quản lý đại lý hoặc người quản lý nhà quảng cáo, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, người có thể bật API chuyển đổi cho bạn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/2604604

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095