Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại mục tiêu nào có thể được nhắm mục tiêu trong Chiến lược giá thầu? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai loại mục tiêu nào có thể được nhắm mục tiêu trong Chiến lược giá thầu? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Tỷ suất lợi nhuận
  • Dữ liệu kinh doanh
  • Doanh thu
  • Chuyển đổi

Các câu trả lời đúng là: Chuyển đổi và Doanh thu

Giải thích : Thay vì đặt giá thầu và điều chỉnh giá thầu theo cách thủ công để đáp ứng những thay đổi trong mục tiêu quảng cáo của bạn hoặc trong bối cảnh quảng cáo tổng thể, hãy sử dụng chiến lược giá thầu Search Ads 360 để tự động hóa quy trình.

Các chiến lược giá thầu của Search Ads 360 tối ưu hóa chi tiêu quảng cáo của bạn trên các tài khoản công cụ tìm kiếm được hỗ trợ trong một nhà quảng cáo. Họ theo dõi hiệu suất của các từ khóa và nhóm sản phẩm, đồng thời điều chỉnh giá thầu để đạt được số lượng chuyển đổi cao nhất, số tiền doanh thu lớn nhất, vị trí tốt nhất hoặc số lượng nhấp chuột cao nhất mà ngân sách chiến dịch của bạn cho phép.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6231813

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095