Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yves nghe nói rằng thuộc tính custom_label có thể giúp anh ấy tổ chức chiến dịch Mua sắm của mình. Với các nhãn tùy chỉnh, Yves có thể cung cấp:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yves nghe nói rằng thuộc tính custom_label có thể giúp anh ấy tổ chức chiến dịch Mua sắm của mình. Với các nhãn tùy chỉnh, Yves có thể cung cấp:

  • Danh mục sản phẩm của Google để anh ấy có thể tổ chức chiến dịch của mình theo các danh mục khác nhau
  • bất kỳ giá trị nào anh ấy chọn để anh ấy có thể tổ chức chiến dịch của mình theo mục tiêu của riêng mình
  • tình trạng của sản phẩm để anh ấy có thể tổ chức chiến dịch của mình theo các sản phẩm mới, đã qua sử dụng hoặc đã được tân trang lại
  • thương hiệu sản phẩm của mình để anh ấy có thể tổ chức chiến dịch của mình theo các thương hiệu khác nhau

Câu trả lời chính xác: bất kỳ giá trị nào anh ấy chọn để anh ấy có thể tổ chức chiến dịch của mình theo mục tiêu của riêng mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095