Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yếu tố nào không được coi là một “phương tiện” mặc định trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yếu tố nào không được coi là một “phương tiện” mặc định trong Google Analytics?

  • Organic
  • Referral
  • None
  • Google

Câu trả lời đúng là: Google

Giải thích: Chỉ có 3 phương tiện mặc định trong Google Analytics tức là Không phải trả tiền, Giới thiệu và Không có. Google không được coi là “phương tiện” mặc định trong Google Analytics.

Google Analytics phát hiện ba phương tiện mà không có bất kỳ tùy chỉnh nào.

  • Phương tiện mặc định đầu tiên là “Organic”. Nó thể hiện lưu lượng truy cập đến từ các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền hoặc không phải trả tiền.
  • Một phương tiện mặc định khác là “Referral”. Bất kỳ lưu lượng truy cập nào đến trang web của bạn từ một trang web khác không phải là công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn dưới dạng “giới thiệu”.
  • Phương tiện mặc định cuối cùng là “(none).” Phương tiện này chỉ được áp dụng cho những người dùng truy cập trực tiếp vào trang web của bạn bằng cách nhập URL của bạn vào trình duyệt hoặc nhấp vào dấu trang. Trong báo cáo của mình, bạn sẽ thấy những người dùng này có nguồn “trực tiếp” và phương tiện là “(không có).”
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095