Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để nhận diện người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau bằng User ID, bạn cần có gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để nhận diện người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau bằng User ID, bạn cần có gì?

  • Trình quản lý thẻ của Google
  • Một tài khoản Analytics mới để báo cáo
  • Tất cả những điều trên
  • Đăng nhập tạo và đặt các ID duy nhất

Câu trả lời đúng là: Đăng nhập tạo và đặt các ID duy nhất

Giải thích: User ID cho phép liên kết một hoặc nhiều phiên (và bất kỳ hoạt động nào trong các phiên đó) với một ID duy nhất và ổn định mà bạn gửi đến Analytics. Để triển khai User ID, bạn phải có khả năng tạo các ID duy nhất của riêng mình, chỉ định ID một cách nhất quán cho người dùng và bao gồm các ID này ở bất kỳ nơi nào bạn gửi dữ liệu đến Analytics.

Ví dụ: bạn có thể gửi các ID duy nhất được tạo bởi hệ thống xác thực của riêng bạn đến Analytics dưới dạng các giá trị cho User ID. Bất kỳ tương tác nào, chẳng hạn như nhấp chuột vào liên kết và điều hướng trang hoặc màn hình, xảy ra trong khi một ID duy nhất được chỉ định đều có thể được gửi và kết nối trong Analytics thông qua User ID.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/3123662

Một biến thể câu hỏi khác: Để nhận ra người dùng trên các thiết bị khác nhau, User ID cần có những gì?

  • Trình quản lý thẻ của Google
  • Một tài khoản Analytics mới để báo cáo
  • Tất cả những điều trên
  • Đăng nhập tạo và đặt các ID duy nhất

Câu trả lời đúng là: Đăng nhập tạo và đặt các ID duy nhất

Để nhận ra người dùng trên các thiết bị khác nhau, bạn phải bật tính năng nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095