Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng giúp bạn tối ưu hóa hai khía cạnh nào của tài khoản? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất hằng tháng giúp bạn tối ưu hóa hai khía cạnh nào của tài khoản? (Chọn hai.)

  • Từ khóa
  • Phần mở rộng quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Giá thầu
  • Ngân sách

Câu trả lời đúng là: Giá thầu Ngân sách

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095