Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong số các chương trình này, chương trình nào được sử dụng phổ biến nhất trong Google Merchant Center? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong số các chương trình này, chương trình nào được sử dụng phổ biến nhất trong Google Merchant Center? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Xếp hạng cửa hàng
 • Chiến dịch địa phương
 • Xếp hạng sản phẩm
 • Khuyến mãi
 • Đáp án đúng là: Xếp hạng sản phẩm và khuyến mãi

  Đây là hai trong số các chương trình được sử dụng phổ biến nhất trong Merchant Center

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095