Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lựa chọn nào sau đây là lựa chọn thanh toán khi người mua hàng mua một mặt hàng? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lựa chọn nào sau đây là lựa chọn thanh toán khi người mua hàng mua một mặt hàng? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Thanh toán trên Maps
 • Thanh toán trên Gmail
 • Thanh toán trên trang web của bạn
 • Thanh toán trên Google
 • Thanh toán tại cửa hàng địa phương của bạn
 • Các câu trả lời đúng là: Thanh toán trên Google, Thanh toán tại cửa hàng địa phương và Thanh toán trên trang web của bạn

  Merchant Center cung cấp nhiều cách khác nhau để bạn giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng thanh toán trên trang web, tại cửa hàng địa phương và trực tiếp trên Google. Sau khi nhập thông tin doanh nghiệp của mình vào Google Merchant Center, bạn sẽ có cơ hội quyết định nơi bạn muốn khách hàng thanh toán.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095