Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong chiến lược giá thầu, bạn có thể chọn 2 nguồn chuyển đổi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong chiến lược giá thầu, bạn có thể chọn 2 nguồn chuyển đổi nào?

  • Theo dõi sự kiện toàn cầu của Bing
  • Mục tiêu của Trình quản lý thẻ của Google
  • Floodlight
  • Google Analytics

Các câu trả lời đúng là: Floodlight và Google Analytics

Giải thích: Các cột Floodlight, Google Analytics, hoạt động Floodlight, hoạt động Google Analytics hoặc công thức được mục tiêu chuyển đổi hoặc chiến lược giá thầu Search Ads 360 sử dụng để nhận được nhiều lượt chuyển đổi cùng loại một cách hiệu quả.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7374245

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095