Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong ba khía cạnh dưới đây, khía cạnh nào là cần thiết khi viết một chỉ báo hiệu suất chính (KPI) hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong ba khía cạnh dưới đây, khía cạnh nào là cần thiết khi viết một chỉ báo hiệu suất chính (KPI) hiệu quả?

  • Nó là hung hăng
  • Nó rõ ràng
  • Nó có thể đo lường được
  • Nó có một khung thời gian xác định

Câu trả lời đúng là: Nó rõ ràng, có thể đo lường được và có khung thời gian xác định

Giải thích: Thuật ngữ “KPI”, theo định nghĩa của nó, là thước đo thành công. Toàn bộ mục đích của KPI (thứ mà tôi chủ yếu đề cập đến như một mục tiêu) là nó rõ ràng, có thể đo lường được và nó có một khung thời gian xác định.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095