Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty nến đang viết nội dung cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh mới. Họ muốn sử dụng quảng cáo này để tạo sức ảnh hưởng khiến khách hàng cân nhắc sản phẩm của công ty. Họ nên làm gì với quảng cáo của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty nến đang viết nội dung cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh mới. Họ muốn sử dụng quảng cáo này để tạo sức ảnh hưởng khiến khách hàng cân nhắc sản phẩm của công ty. Họ nên làm gì với quảng cáo của mình?

  • Tập trung vào một ưu đãi hoặc một sản phẩm cụ thể (bán thêm)
  • Tập trung vào việc kể câu chuyện xung quanh thương hiệu
  • Bao gồm lời gọi hành động ngầm hoặc rõ ràng (Mua ngay, Mua tại đây, Mua sắm tại đây, v.v.)
  • Tập trung vào các thuộc tính thương hiệu hoặc đề xuất giá trị sản phẩm

Câu trả lời đúng là: Tập trung vào các thuộc tính thương hiệu hoặc đề xuất giá trị sản phẩm

Giải thích:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095