Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trạng thái giá thầu, xu hướng hiệu suất theo thời gian và báo cáo độ trễ chuyển đổi được tìm thấy ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trạng thái giá thầu, xu hướng hiệu suất theo thời gian và báo cáo độ trễ chuyển đổi được tìm thấy ở đâu?

 • Trong phân tích đấu giá
 • Trong báo cáo từ khóa đặt giá thầu
 • Trong báo cáo chiến lược giá thầu
 • Trong công cụ lập kế hoạch chiến lược hiệu suất
 • Câu trả lời đúng là: Trong báo cáo chiến lược giá thầu

  Giải thích: Đi sâu vào hiệu suất của chiến lược Đặt giá thầu thông minh? Báo cáo chiến lược giá thầu là hướng dẫn cơ bản cho bạn. Các số liệu được điều chỉnh trong báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết cụ thể cho từng chiến lược giá thầu, đảm bảo bạn nắm bắt được mọi chi tiết. Báo cáo này bao gồm trạng thái chiến lược giá thầu của bạn, cùng với các công cụ có giá trị như trình mô phỏng mục tiêu và ngân sách. Nó cũng trình bày chi tiết các số liệu chính như CPA mục tiêu trung bình, ROAS mục tiêu trung bình, độ trễ chuyển đổi và các tín hiệu hàng đầu ảnh hưởng đến chiến lược của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095