Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trang Đề xuất trong tài khoản Google Ads của bạn có thể giúp nâng cao hiệu suất chiến dịch theo cách nào trong hai cách sau đây? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trang Đề xuất trong tài khoản Google Ads của bạn có thể giúp nâng cao hiệu suất chiến dịch theo cách nào trong hai cách sau đây? Chọn hai.

 • Bằng cách tăng ngân sách nếu bạn chọn tự động áp dụng cho các đề xuất
 • Bằng cách tăng lượng thời gian và nỗ lực dành cho việc tối ưu hóa chiến dịch
 • Bằng cách giới thiệu cho bạn các tính năng và xu hướng mới trên Google
 • Bằng cách giúp tối đa hóa ngân sách của bạn vì nó cải thiện việc đặt giá thầu và từ khóa
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách giới thiệu cho bạn các tính năng và xu hướng mới trên Google VÀ Bằng cách giúp tối đa hóa ngân sách của bạn vì nó cải thiện việc đặt giá thầu và từ khóa

  Trang Đề xuất trong tài khoản Google Ads của bạn cung cấp những cách hiệu quả để nâng cao hiệu suất chiến dịch của bạn. Nó hỗ trợ tối ưu hóa ngân sách bằng cách tinh chỉnh chiến lược đặt giá thầu và từ khóa của bạn, đồng thời giới thiệu cho bạn các tính năng và xu hướng mới của Google. Phần này tạo ra các đề xuất riêng dựa trên hiệu suất, cài đặt và xu hướng trước đây của tài khoản của bạn trên Google. Là một công cụ không ngừng phát triển, nó bắt kịp các phương pháp hay nhất của Google Ads. Bạn có thể chọn hoặc tự động áp dụng Đề xuất theo cách thủ công, việc tự động áp dụng sẽ không làm tăng ngân sách của bạn, do đó tối đa hóa hiệu quả của chiến dịch.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095