Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của Google theo dõi các cuộc gọi đến tài khoản của nhà quảng cáo theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của Google theo dõi các cuộc gọi đến tài khoản của nhà quảng cáo theo cách nào?

 • Nó theo dõi các cuộc gọi thông qua Giá trị nhận dạng nhấp chuột Google (GCLID) được chỉ định được thiết lập trong tài khoản của nhà quảng cáo.
 • Nó theo dõi các cuộc gọi qua tên chuyển đổi cho cửa hàng của nhà quảng cáo.
 • Nó theo dõi các cuộc gọi qua số điện thoại được liệt kê trên trang web cửa hàng chính thức của nhà quảng cáo.
 • Nó theo dõi các cuộc gọi thông qua số chuyển tiếp Google được tạo động.
 • Câu trả lời đúng là: Nó theo dõi các cuộc gọi thông qua số chuyển tiếp Google được tạo động.

  Giải thích: Tính năng theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của Google cho phép nhà quảng cáo xác định tính hiệu quả của quảng cáo trong việc thúc đẩy cuộc gọi điện thoại từ trang web của họ. Điều này đạt được bằng cách sử dụng số chuyển tiếp Google được tạo động thay thế số doanh nghiệp trên trang web. Tính năng theo dõi tính cuộc gọi là một chuyển đổi nếu nó vượt quá thời lượng tối thiểu đã đặt, do đó bỏ qua các cuộc gọi ngắn, ít quan trọng hơn. Do đó, nhà quảng cáo có thể xác định những từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch cụ thể nào đang tạo ra chuyển đổi cuộc gọi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095