Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng Analytics nào cho phép bạn liên kết giá trị nhận dạng của riêng bạn với khách hàng cá nhân để bạn có thể kết nối hành vi của họ qua các hoạt động tương tác khác nhau trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng Analytics nào cho phép bạn liên kết giá trị nhận dạng của riêng bạn với khách hàng cá nhân để bạn có thể kết nối hành vi của họ qua các hoạt động tương tác khác nhau trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau?

 • ID thiết bị
 • Đối tượng dự đoán
 • Kích hoạt đối tượng
 • ID người dùng
 • Câu trả lời đúng là: ID người dùng

  Nếu tạo ID cố định của riêng mình cho người dùng đã đăng nhập, bạn có thể sử dụng dữ liệu này để đo lường chính xác hành trình của người dùng trên các thiết bị. Để bật tính năng User-ID, bạn phải chỉ định ID một cách nhất quán cho người dùng của mình và bao gồm ID cùng với dữ liệu bạn gửi tới Analytics.
  Tính năng User-ID cho phép bạn liên kết số nhận dạng của riêng bạn với từng người dùng để bạn có thể kết nối hành vi của họ qua các phiên khác nhau cũng như trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau. Analytics diễn giải mỗi ID người dùng dưới dạng một người dùng riêng biệt, cung cấp cho bạn số lượng người dùng chính xác hơn và câu chuyện tổng thể hơn về mối quan hệ của người dùng với doanh nghiệp của bạn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9213390

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095