Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu của bạn là xuất dữ liệu Google Analytics sang BigQuery để bạn có thể chạy truy vấn và kết hợp một số dữ liệu ngoại tuyến với dữ liệu Analytics. Thuộc tính Analytics nào có thể xuất dữ liệu sang BigQuery?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu của bạn là xuất dữ liệu Google Analytics sang BigQuery để bạn có thể chạy truy vấn và kết hợp một số dữ liệu ngoại tuyến với dữ liệu Analytics. Thuộc tính Analytics nào có thể xuất dữ liệu sang BigQuery?

 • Chỉ thuộc tính Analytics 360 trong GA4 hoặc Universal Analytics
 • Chỉ thuộc tính Chuẩn trong GA4 hoặc Universal Analytics
 • Thuộc tính Chuẩn hoặc thuộc tính Analytics 360 sử dụng Universal Analytics
 • < strong>Thuộc tính chuẩn hoặc Analytics 360 sử dụng GA4
 • Câu trả lời đúng là:Thuộc tính Chuẩn hoặc Analytics 360 sử dụng GA4

  Bạn có thể xuất tất cả sự kiện thô của mình từ thuộc tính Google Analytics 4 sang BigQuery. Bạn có thể xuất dữ liệu phiên và lần truy cập từ tài khoản Google Analytics 360 sang BigQuery, sau đó sử dụng cú pháp giống như SQL để truy vấn tất cả dữ liệu Analytics của mình.
  Thuộc tính tiêu chuẩn có giới hạn BigQuery Xuất hàng ngày là 1 triệu sự kiện. Nếu thuộc tính của bạn liên tục vượt quá giới hạn xuất thì quá trình xuất BigQuery hàng ngày sẽ bị tạm dừng và quá trình xuất của ngày hôm trước sẽ không được xử lý lại.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/3437618

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095