Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo thiết kế, quảng cáo YouTube cung cấp ba kết quả kinh doanh riêng biệt cho nhà quảng cáo. Ba kết quả kinh doanh mà YouTube, theo thiết kế, mang lại là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo thiết kế, quảng cáo YouTube cung cấp ba kết quả kinh doanh riêng biệt cho nhà quảng cáo. Ba kết quả kinh doanh mà YouTube, theo thiết kế, mang lại là gì?

  • Lắng nghe, theo dõi, theo dõi
  • Xác minh, xác nhận, phản hồi
  • Danh tính, khuyến nghị, ý nghĩa
  • Nhận thức, cân nhắc, hành động

Đáp án đúng là: Nhận thức, cân nhắc, hành động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095