Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo mặc định, đâu là biện pháp bảo vệ an toàn thương hiệu có thể áp dụng khi thiết lập Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo mặc định, đâu là biện pháp bảo vệ an toàn thương hiệu có thể áp dụng khi thiết lập Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Chiến dịch ứng dụng loại trừ tất cả các vị trí và danh mục trên thiết bị di động.
  • Chiến dịch ứng dụng yêu cầu người dùng tải lên tệp HTML để chứng minh quyền sở hữu ứng dụng.
  • Chiến dịch ứng dụng tự động chọn ngôn ngữ phù hợp với mục tiêu của người dùng.
  • Các chiến dịch ứng dụng được chọn không tham gia một số nội dung đồ họa hoặc không phù hợp nhất định.

Câu trả lời đúng là: Các chiến dịch ứng dụng được chọn không tham gia một số nội dung đồ họa hoặc không phù hợp nhất định.

Giải thích: Chiến dịch ứng dụng được chọn không tham gia một số nội dung đồ họa hoặc không phù hợp nhất định, có thể tùy chỉnh trong trang loại trừ nội dung của cài đặt chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095