Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là lý do nhà tiếp thị cần phối hợp với nhóm phát triển ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là lý do nhà tiếp thị cần phối hợp với nhóm phát triển ứng dụng?

  • Các nhà tiếp thị có thể cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu từ các chiến dịch Tìm kiếm của Google.
  • Nhà phát triển ứng dụng được yêu cầu hoàn thành một số hành động trong Chiến dịch ứng dụng của Google.
  • Các nhà phát triển ứng dụng thường có nhiều kiến thức tiếp thị hơn khi nói đến việc quảng cáo ứng dụng.
  • Trải nghiệm người dùng tích cực trên toàn diện có thể hỗ trợ các mục tiêu chiến dịch.

Câu trả lời đúng là: Trải nghiệm người dùng tích cực trên toàn diện có thể hỗ trợ các mục tiêu chiến dịch.

Giải thích: Có thể bạn đang nghĩ: đây là chủ đề dành cho các nhà phát triển, không phải các nhà tiếp thị! Mặc dù có khả năng người khác chịu trách nhiệm tối ưu hóa danh sách cửa hàng của bạn là đúng, nhưng bạn nên liên kết với nhóm nhà phát triển của mình để tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực trên toàn diện nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến dịch của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095