Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo chính sách của Google Mua sắm, điều gì sẽ khiến từng mặt hàng hoặc toàn bộ tài khoản Merchant Center bị từ chối?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo chính sách của Google Mua sắm, điều gì sẽ khiến từng mặt hàng hoặc toàn bộ tài khoản Merchant Center bị từ chối?

Theo chính sách của Google Mua sắm, việc thanh toán không an toàn hoặc thiếu chính sách hoàn lại tiền sẽ gây ra việc từ chối từng mặt hàng hoặc toàn bộ tài khoản Merchant Center.

Giải thích : Mục tiêu của Google là cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất trên Google Mua sắm. Để đảm bảo rằng quảng cáo mà Google hiển thị cho người mua sắm trực tuyến an toàn, bảo mật và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, Google duy trì việc thực thi toàn diện các chính sách của Google Mua sắm cho tất cả người bán.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/6103800

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095